Un alumno expulsado

Publicación bilingüe (galego/español) 

Ir a versión en ESPAÑOL

[GALEGO]

Fixo falla ter preto de medio século de vida pra que chegase o momento no que me botasen do colexio.


Fotografía: Makiko Suzuki, 2019
Quixera deixar esta reseña ata que pasasen uns días e poder escribila un pouco máis frío de ánimo e o máis  precisa posíbel, pero resulta que a molestia non se me vai e ademais teño un cabreo de narices.
 
Son un afeccionado que inviste máis en formación ca en equipo. Un tipo que valora ós creadores de ocntido e ós dereitos de autor e propiedade intelectual.
 
Nin pirateo ni gorroneo aproveitando promocións de proba. Formación fotográfica en liña a través de cursos por Internet aínda gasto uns cantos.
 
Pero ás veces teño que facer unha pausa nalgún temporalmente pra poder axusta-lo orzamento.
 
Esta crítica podería ser doutro xeito pero resulta que o protagonista non debeu estar moi dacordo y voume quedar unicamente co final do conto.
 
Pois resulta que formaba parte do alumado de Studio Lightroom, tamén coñecido coma Aprender Fotografía Online onde a oferta formativa vai dirixida polo fotógrafo retratista e especialista en moda catálogo Pere Larrégula en colaboración con Fran Valverde, tendo pagada a miña suscrición até mañá incluído, é dicir, tocaba renova-lo día 14 coma tódolos meses.

Pero por causas de axuste económico decidín solicita-la baixa da membresía o día 11 de madrugada tendo en mente retomala nun ou dous meses.
 
Porén, resultou que onte día 11 xa non puiden entrar na miña conta, xa se me dera de baixa.
 

Iso non se fai!! 

E de feito, non cho fan nin al plataformas de cine e series streaming nin as compañías proveedoras de servicios de telecomunicacións... co ratas que son!
 
Pareceume algo totalmente incríbel e fóra de lugar e dou grazas por non ter solicitado a baixa o día 1 ou peor aínda... o 15 de decembro, pois está claro que pagaría un mes enteiro pra gozar dun único día.

Así que aviso a navegantes!

Coidado se vos dades de alta nesa academia porque non parecen levar moi ben iso de que te vaias.

Unha oferta formativa que presumía desde o seus comezos de se-lo "Netflix da fotografía"... pois mal, señor Larrégula... moi mal! Netflix xamais faría algo semellante, tan cutre e "avarento".

Que vos vaia ben, amigos!... o que até hai dous días cría que sería un deica logo pois remata sendo un adeus definitivo.
 
 

[ESPAÑOL]

Hizo falta estar cerca del medio siglo de vida para que llegase el momento en el que me expulsasen del colegio.


Fotografía: Makiko Suzuki, 2019

Quise dejar esta reseña hasta que pasasen unos días y poder escribirla un poco más frío de ánimo y lo más precisa posible. Pero resulta que la molestia no se me va y además tengo un cabreo de narices.
 
Soy un aficionado que invierte más en formación que en equipo. Un tipo que valora a los creadores de contenido y los derechos de autor y propiedad intelectual.
 
No pirateo ni gorroneo aprovechando promociones de prueba. Formación fotográfica online a través de cursos por Internet aún gasto unos cuantos.
 
Pero a veces tengo que hacer pausa en alguno temporalmente para poder ajustar el presupuesto.
 
Esta crítica podría ser de otra forma pero resulta que el protagonista no debió estar muy de acuerdo y me voy a quedar únicamente con el final del cuento. 

Pues resulta que formaba parte del alumnado de Studio Lithtroom, también conocido como Aprender Fotografía Online donde la oferta formativa va dirigida por el fotógrafo retratista y especialista en moda catálogo Pere Larrégula en colaboración con Fran Valverde, habiendo pagado mi suscripción hasta mañana incluido, es decir, tocaba renovar el día 14 como todos los meses.

Pero por causas de ajuste económico decidí solicitar la baja de la membresía el día 11 de madrugada teniendo en mente retomarla en uno o dos meses.

Sin embargo, resultó que ayer día 11 ya no pude entrar en mi cuenta, ya se me había dado de baja.

¡¡Eso no se hace!!

 
Y de hecho, no te lo hacen ni los las plataformas de cine y series streaming ni las compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones... ¡con lo ratas que son!

Me pareció algo totalmente increíble y doy gracias de no haber solicitado la baja el día 1 o peor aún... el 15 de diciembre, pues está claro que hubiese pagado un mes entero para disfrutar de un único día.
 
 

¡Así que aviso a navegantes!


Cuidado si os dáis de alta en esa academia porque no parecen llevar muy bien eso de que te vayas.


Una oferta formativa que presumía desde sus inicios de ser "el Netflix de la fotografía"... pues mal, señor Larrégula... ¡muy mal! Netflix jamás haría algo semeante, tan cutre y "tacaño".

¡Qué os vaya bien, amigos!... lo que hasta hace dos días creía que sería un hasta luego pues termina siendo un adiós definitivo.

Comentarios

Publicacións populares