Unha froita cargada de amor / Una fruta cargada de amor

Publicación bilingüe (galego/español)

Ir a versión en ESPAÑOL 

 

[GALEGO]

Trátase dunha especie procedente de Sudamérica onde se atopa de xeito habitual. É unha desas cousas positivas que podemos sacar da globalización: poder coñecer e degustar produtos de tódolos rincóns do mundo.

Atopámonos ante o froito dun arbusto chamado uchuva que ten unha estrutura semellante a un tomatiño cherry e medra ó resgardo dunhas follas douradas que presentan vetas moi interesantes á hora de compoñe-la nosa foto. Ó froito coñéceselle tamén polo nome deuvilla (entre outros) e deste xeito moito máis común coma froita do amor... Non vos parece algo fermoso nunhas datas estas nas que aínda tempos presente o San Valentín? 😁

Pero aquí non vin falarvos do amor nin das celebracións comerciais senón da foto. Pra quitala simplemente botei man dun móbil iluminando coa propia lanterna incorporada no mesmo. Está feita a pulso e anímoche a experimentar con este tipo de dispositivos e poñerte a proba pra comprobar ata onde podes chegar con tan pouco equipo.
 

[ESPAÑOL]

Se trata de una especie procedente de Sudamérica donde se encuentra de forma habitual. Es una de esas cosas positivas que podemos sacar de la globalización: poder conocer y degustar productos de todos los ricones del mundo.
 
Nos encontramos ante el fruto de un arbusto llamado uchuva que tiene una estructura parecida a un tomatito cherry y crece al resguardo de unas hojas doradas que presentan vetas muy interesantes a lahora de componer nuestra foto. Al fruto se le conoce también por el nombre de uvilla (entre otros más) y de forma mucho más común como fruta del amor... ¿No os parece algo hermoso en unas fechas estas en las que aún tenemos presente el San Valentín? 😁

Pero aquí no he venido a hablar del amor ni de las celebraciones comerciales sino de la foto. Para quitarla simplemente eché mano de un móvil iluminando con la propia linterna incorporada en el mismo. Está realizada a pulso y te animo a experimentar con este tipo de dispositivos y ponerte a prueba para comprobar hasta donde puedes llegar con tan poco equipo.

Comentarios

Publicacións populares