A calima que trocou unha paisaxe / La calima que cambió un paisaje

Publicación bilingüe (galego/español)

[GALEGO]

O Milladoiro (Ames), 15 de marzo de 2022
Unha escena que podería parecer insólita. Galiza cúbrese dunha mesta calima procedente da Nai Terra África nun acontecemento atmosférico pouco habitual. No que levo de vida non lembro cousa igual... e haberá mocidade (coma a miña propia filla) que isto igual non o viviu xamais... con todo... si lembro algo todavía moito peor.

Corrubedo (A Coruña), 9 de agosto de 2006Igual non son as fotos de mellor calidade que se poidan amosar, pero naqueles tempos era o que había se temos en conta tanto a data coma do que se trataba dunha placenteira xornada de praia.

Pero non, o ceo non se tinguía desa tonalidade nin pola calima ni pola posta de sol.O sol dese serán atopábase bastante alto, pero unha mesta capa de fume e cinza escurecía o ceo e dáballe ese aspecto distópico e post-apocalíptico.
 
Así que ben pensado, aínda que molesto, é preferíbel uns días de calima a meses de terrorismo forestal coma os que sufriron os montes galegos durante os incendios do 2006 e cuxa procedencia era máis humana ca natural. Iso si que fixo moito dano a pesares de que hoxe o temos case borrado da memoria por  completo.

Aqueles tempos foron terríbeis, o que máis e o que menos ollábamos con terror aquela catástrofe e decatábamonos do febles que semos e a falla que temos de educarmos e prepararmos pra combater este tipo de atentados.

De cando en vez é preciso lembrar catástrofes porque igual algunha pode ser anticipada e con elo evitar certos danos ou se cabe e é posíbel, evitalas por completo.

Por iso a importancia de facerte Cortalumes tal e coma che pediamos neste vídeo publicitario (ollade quen sae no minuto 1'19"... sóabosdalgo esa faciana peluda?) 😂😂


Lembrando estas imaxes só penso e desexo que NUNCA MÁIS!
 
E ti? Vivíche-los incendios do 2006? Como é que os lembras? Podes deixarme-las túas impresións nos comentarios e deste xeito abrimos debate sobre a catástrofe.comentarios y de esta forma abrimos debate sobre esta catástrofe.
 

[ESPAÑOL]

O Milladoiro (Ames), 15 de marzo de 2022
Una escena que podría parecer insólita. Galicia se cubre de una densa calima procedente de la Madre Tierra África en un acontecimiento atmosférico poco habitual. En lo que llevo de vida no recuerdo cosa igual... y habrá juventud (como mi propia hija) que esto igual no lo ha vivido nunca... de todas formas... sí recuerdo algo todavía mucho peor.

Corrubedo (A Coruña), 9 de agosto de 2006Igual no son las fotos de mejor calidad que se puedan mostrar, pero en aquellos tiempos era lo que había si tenemos encuenta tanto la fecha como de que se trataba de una plácida jornada de playa.

Pero no, el cielo no se teñía de esa tonalidad ni por la calima ni por la puesta de sol.


El sol esa tarde se encontraba bastante alto, pero una densa capa de humo y de ceniza obscurecía el cielo y le daba ese aspecto distópico y post-apocalíptico.

Así que bien mirado, aunque molesto, es preferible unos días de calima a meses de terrorismo forestal como los que se sufrieron en los montes gallegos durante los incendios de 2006 y cuya procedencia era más humana que natural. Eso sí que hizo daño y hoy lo tenemos casi borrado de la memoria.

Aquellos tiempos fueron horribles, el que más y el que menos mirábamos con terror aquella catástrofe y nos dábamos cuenta de lo débil que es y la falta que hace educarse y prepararse para combatir este tipo de atentado.

De vez en cuando es neceario recordar catástrofes porque igual alguna puede ser anticipada y con ello evitar ciertos daños o si cabe y es posible, evitarlas al cien por cien.

De ahí la importancia de hacerte Cortafuegos tal y como te pedíamos en este video publicitario (mirad quién sale en el minuto 1'19"... ¿os suena esa cara?) 😂😂


Recordando estas imágenes solamente pienso y deseo que NUNCA MÁIS!
 
¿Y tú? ¿Viviste los incendios de 2006? ¿Cómo los recuerdas? Puedes dejarme si quieres tus impresiones en los comentarios y de esta forma abrimos debate sobre esta catástrofe.

Comentarios

Publicacións populares