O mostro / El monstruo

Publicación bilingüe (galego/español)
 

[GALEGO]O primeiro vai ser pedirvos desculpas porque por motivos laborais, non me quedou tempo pra poder investir na bitácora. Esa situación non é que mellorase, pero alo menos vou tentar manter isto vivo cunha publicación aínda que sexa pequena.
 
Ás veces pasamos por tempadas nas que saír fotar pódesenos complicar e iso pódenos afectar moito no ánimo. Porén, anímovos a buscar fotos aínda que sexa na propia casa pois alá onde mires seguro que podes facer algo interesante. o que hai que tentalo.

Un día, facendo fotos na enredadeira que busca o seu espazo polo salón do meu fogar, unha delas inspiroume unha figura antropomórfica que perdía calquera característica humana cando se amossa dun xeito realista e estático

Polo tanto, tiven que buscarlle un movemento coa intención de dárlle certo dramatismo e pra elo tiña que aumentar o tempo de exposición e cun movemento intencionado da cámara logrei unha imaxe que trata de representar un ente coa intención de atraparte nunha persecución fantástica.

Unicamente quedaba elexi-lo tratamento de cor e a elección dunha desaturación e dun elevado contraste pareceume o máis axeitado pra obter un resultado máis semellante ó que tiña en mente.

Se che apetece comentar ou pedirme que che explique coma fixxen algunha foto en particular, non dubides usa-los comentarios. Unha aperta e grazas por estar aí a pesares de pasar tempo sen actualiza-lo sitio.
 

[ESPAÑOL]En primer lugar os pido disculpas porque por motivos de trabajo, no me ha quedado tiempo para poder invertir en el blog. Esa situación no es que mejorase, pero al menos voy tratar de mantener esto vivo con una publicación aunque sea pequeña.

A veces pasamos por temporadas en las que salir a fotar se nos puede complicar y eso nos puede afectar mucho al ánimo. Sin embargo, os animo a buscar fotos aunque sea en la propia casa pues allá a donde mires seguro que puedes hacer algo interesante. Lo que hay es que intentarlo.

Un día, haciendo fotos a una enredadera que busca su espacio por el salón de mi hogar, una de ellas me inspiró una figura antropomórfica que perdía cualquier característica humana cuando se mostraba de una forma realista y estática.

Por lo tanto, tuve que buscarle un movimiento con la intención de darle cierto dramatismo y para ello tenía que aumentar el tiempo de exposición y con un movimiento intencionado de la cámara logré una imagen que trata de representar a un ente con la intención de atraparte en una persecución fantástica.

Únicamente quedaba elegir el tratamiento de color y la elección de una desaturación y de un elevado contraste me pareció lo más apropiado para obtener un resultado más parecido a lo que tenía en mente.
 
Si te apetece comentar o pedirme que te explique como hice alguna foto en particular, no dudes en usar los comentarios. Un abrazo y gracias por estar ahí a pesar de pasar tiempo sin actualizar el sitio.

Comentarios

Publicacións populares