ENREDA2 (Piloto)

Publicación bilingüe (galego/español)

Ler a explicación/información do proxecto en GALEGO

Leer la explicación/información del proyecto en ESPAÑOL

Amigos

Vilagarcía de Arousa, 2022

[galego]
Para moitos acábanse as vacacións, outros xa as remataron hai tempo... os haberá que as comecen en breve... e logo tamén estamos os que nin sequera sabemos cando as teremos.
Pero o que non rematan nunca son os bos momentos, somentes varían as horas no reloxo... fagámonos donos do tempo! Deste xeito nunca rematará.
[español]
Para muchos se acaban las vacaciones, otros ya las han rematado hace tiempo... los habrá que las comiencen en breve... y luego también estamos los que ni siquiera sabemos cuando las tendremos.
Pero lo que no se acaban nunca son los buenos momentos, solamente varían las horas en el reloj... ¡hagámonos dueños del tiempo! De esta forma esto nunca acabará.

Patinador crepuscular

Santiago de Compostela, 2022

[galego]
Ceos crepusculares que non se van... simplemente trocan de hora, veñen vermos máis cedo.
Iso é todo! Coma este mesmo captado na Cidade da Cultura, onde pouco a pouco regresan os patinadores habituais e as escenas de sempre volven cobrar vida.
[español]
Cielos crepusculares que no se van... simplemente cambian de hora, vienen a vernos más temprano.
¡Eso es todo! Como este mismo captado en Cidade da Cultura, donde poco a poco van regresando los patinadores habituales y las escenas de siempre vuelven a cobrar vida.

Por sempre

Vilagarcía de Arousa, 2022

[galego]
Non hai cousa máis fermosa na vida que atopar alguén con que facerse vello. O máis valioso que temps é a vida e compartila enteira, é o xesto de xenerosidade máis importante que de poida amosar.
Admito que a miña vida foi unha montaña rusa até que a coñecín.
[español]
No hay cosa más hermosa en la vida que encontrar a alguien con el que envejecer a su lado. Lo más valioso que tenemos es la vida y compartirla entera, es el gesto de generosidad más importante que se pueda mostrar.
Admito que mi vida ha sido una montaña rusa hasta que la conocí.
 

Agardando

Vilagarcía de Arousa, 2022

[galego]
Sempre hai alguén agardando cando o mariñeiro sae faenar antes dun dourado abrente.
[español]
Siempre hay alguien esperando cuando el marinero sale a faenar antes de un dorado amanecer.
 

Vistas desde o Gaiás

Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), 2022

Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), 2022

Cidade da Cultura (Santiago de Compostela), 2022

 Vistas icónicas desde Monte Gaiás.

Arco da Vella

O Milladoiro, 2022

[galego]
Está claro que nin as tormentas repentinas nin verse sen cámara é tan dramático mentres teñas un teléfono móbil e un paraugas ou bo humor.
Ía camiño de facer unha xestión no Instituto onde estuda a miña filla e atopeime con esta estampa... (foto de onte venres 21 a mediodía)... e non! non as mando nunca ós medios... que contraten fotógrafas!
[español]
Está claro que ni las tormentas repentinas ni verse sin cámara es tan dramático mientras tengas un teléfono móvil y un paraguas o buen humor.
Iba a hacer una gestión en el Instituto donde estudia mi hija y me encontré con esta estampa... (foto de ayer viernes 21 a mediodía)... ¡y no! no las mando nunca a los medios... ¡qué contraten fotógrafas!
 

Néboa

Laxe, 2022

[galego]
Non sei a vós, pero a min lémbrame a unha novela de Stephen King...
[español]
No sé a vosotras, pero a mi me recuerda a una novela de Stephen King...
 


[GALEGO]

O proxecto ENREDA2

Pasamos moito tempo nas redes sociais, máis do que quixeramos, por iso é que estamos moi enredados con elas. Por outra banda, non sei se liches as políticas de privacidade e normas de uso das mesmas pero basicamente che contan que a cambio do espazo, autorizas a cederlle-lo que publiques con total liberdade pra comercializar con elo. Debido a isto, eu procuro publicar en redes sociais só aquelo que non me importa que as propias redes poidan chegar a dárlle uso, sexa ou non con ánimo de lucro. Pero son fotografías que tamén me definen coma fotógrafo, que tamén levan algo de min nelas e coas que te podes chegar a facer idea de quen son coma persoa e fotógrafo. Porén, poucas imaxes que vexas publicadas por min en redes sociais van a aparecer no meu porfolio principal, pois esas si que non llas quero ceder a excepción dalgún erro ou descoido pola miña banda. Éche tamén un xeito de que o que chegue ó meu sitio web teña unha motivación e note certa diferencia que agardo tradúzase tamén nun salto de calidade.

Nesta serie, ENREDA2, irei publicando as fotos que suba ás redes sociais porque ante todo, son as miñas fotos e se nas redes as podes gozar, aquí non vai ser menos. E vou comezar hoxe cunha publicación piloto coas fotos atrasadas que será unha mostra do que irá chegando logo. 

A foto irá precedida da data de publicación e no pé incluiráse o texto bilingüe tal e coma aparece en redes sociais, tanto sexa Facebook coma Instagram ou as dúas.

 

[ESPAÑOL]

El proyecto ENREDA2

Pasamos mucho tiempo en las redes sociales, más de lo que quisiéramos y por eso es que estamos muy enredados con ellas. Por otro lado, no sé si has leído las políticas de privacidad y normas de uso de las mismas pero básicamente te cuentan que a cambio del espacio, autorizas a cederles lo que publiques con total libertad para comercializar con ello. Debido a esto, yo procuro publicar en redes sociales solamente aquello que no me importa que las propias redes puedan llegar a darle uso, sea o no con ánimo de lucro. Pero son fotografías que también me definen como fotógrafo. Sin embargo, pocas imágenes que veas publicadas por mi en redes sociales van a aparecer en mi porfolio principal, pues esas sí que no las quiero ceder a excepción de algún error o descuido por mi parte. Es también una forma de que el que llega a mi web tenga una motivación y note cierta diferencia que espero se traduzca también en un salto de calidad.

En esta serie, ENREDA2, iré publicando las fotos que suba a las redes sociales porque ante todo, son mis fotos y si en las redes las puedes disfrutar, aquí no va a ser menos. Y voy a comenzar hoy con una publicación piloto de fotos atrasadas que será una muestra de lo que irá llegando luego.

La foto irá precedida de la fecha de publicación y en el pié se incluirá el texto bilingüe tal y como aparece en redes sociales, tanto sea Facebook como Instagram o las dos.

Comentarios

Publicacións populares